Ge dem bästa förutsättningarna

 • HEM
 • Ge dem bästa förutsättningarna

Bra strategier för studieteknik visar på högre provresultat.

School Psychology Review

Hur går det till?
Elever använder studieteknik som är optimerad för förberedelse för att skriva nyanserade argument på provet.1 Fyra-stegs studieprocess


 •  Vad är viktigt?
 •  Hur hänger det viktiga ihop?
 •  Hur formuleras det viktiga i ett nyanserat argument?


2 Tips och strategier


 •  Beskrivning
 •  Förklaring
 •  Exempel


3 Spaced repetition


 •  Delmål
 •  God framförhållning
 •  Korta & fokuserade studiepass