Gameplan

Bra strategier för studieteknik visar på högre provresultat.

School Psychology Review

Hur går det till?
Du får en strategisk gameplan som är optimerad för att förbereda dig på att skriva nyanserade argument på provet. Med StudyGuide får du hjälp med:1 Att bryta ner innehållet


Du får lära dig identifiera vad som är viktigt i läroböcker effektivt genom smarta lästekniker.2 Inlärningsstrategier


Du får lära dig det identifierade materialet effektivt genom smarta inlärningstekniker.3 Se innehållskopplingar


Du får lära dig identifiera hur de viktigaste delarna i läroboken hänger ihop och påverkar varandra.4 Öva på att skriva prov


Du får lära dig att strategiskt formulera nyanserade argument med flera förklaringsfaktorer och hur dem hänger ihop.