Bli mer engagerad

 • HEM
 • Bli mer engagerad

Bättre målsättning tillsammans med regelbunden feedback kan leda till högre prestation.

Modern Language Journal

Hur går det till?
Få insikt i studieprocessen, ge feedback och få tillgång till verktyg för att stödja eleven oavsett om du är hemma eller bortrest.1 Stöd för att hjälpa eleven


 •  Videos
 •  Förklaringar
 •  Exempel


2 Följ utveckling


 •  Uppmuntra
 •  Framförhållning
 •  Undvik läxtjat


3 Förbättra relationen


 •  Konstruktiv feedback
 •  Tydlighet
 •  Transparens