Roligare plugg

 • HEM
 • Roligare plugg

Hur går det till?
Det långsiktiga målet - att lyckas bra på provet - bryts ner i små delmål som du själv är med och sätter upp. Det innebär att du alltid strävar efter ett uppnåbart mål varje studiepass. På så sätt hjälper vi dig känna ett större syfte med studerandet.1 Det långsiktiga målet bryts ner i små delmål


Delmålen kan eleven påverka själv. Det gör att

 •  Eleven tränar på att jobba med delmål
 •  Varje studiepass får ett större syfte
 •  Eleven utmanas varje studiepass på sina egna villkor


2 Incitament för att hålla momentum uppe


Det gör vi genom

 •  Studiestreaks
 •  Belöningar för genomförande
 •  Belöning baserat på prestation


3 Gör framsteg synliga


Eleven kan

 •  Förtjäna utmärkelser
 •  Jämföra framsteg med andra elever på samma nivå
 •  Hålla korta videolektioner för sig själv, om vad eleven lärt sig