Investera i relationen med barnen

 • HEM
 • Investera i relationen med barnen

Hur går det till?
Få tips och annan användbar information om hur du som förälder på bästa sätt kan diskutera och hjälpa dina barn med skolarbetet. Bli ett uppskattat stöd istället för en läxtjatande förälder.1 Transparent studieprocess


Föräldrar kan se hur det går för elevens kommande prov genom

 •  Insikt i schema
 •  Tillgång till studiematerial
 •  Påminnelser inför och efter elevens studiepass


2 Bidra med hjälp


Föräldrar kan på ett snabbt och enkelt sätt hjälpa eleven. Föräldrar får

 •  Möjlighet att editera studiematerial
 •  Direkt kommunikationskanal med eleven
 •  Tips på hur bra sätt att hjälpa eleven


3 Uppmärksamma eleven


Föräldrar kan uppmärksamma eleven på ett snabbt och enkelt sätt. Föräldrar kan

 •  Ge positiv feedback
 •  Ge extra belöning
 •  Förstärka relationen med eleven rörande skolan