Öka Motivationen

 • HEM
 • Öka Motivationen

Hur går det till?
Det långsiktiga målet - att lyckas bra på provet - bryts ner i små delmål som du själv är med och sätter upp. Det innebär att du alltid strävar efter ett uppnåbart mål varje studiepass. På så sätt hjälper vi dig känna ett större syfte med studerandet.1  Det långsiktiga målet bryts ner i små delmål


Delmålen är du med och sätter upp. Det gör att

 •  Du tränar på att jobba med delmål
 •  Varje studiepass får ett större syfte
 •  Du utmanas varje studiepass på dina egna villkor


2  Belöningar ges för slutförda delmål


Vi uppmuntrar dig när du pluggar smart. Det gör vi genom

 •  Streaks när du pluggar smart flera dagar i rad
 •  Medaljer och andra belöningar för genomförande
 •  Medaljer och andra belöningar baserat på prestation


3  Dina framsteg blir synliga


Genom att fullfölja ditt pluggande kan du

 •  Förtjäna prestigefyllda utmärkelser
 •  Jämföra dina framsteg med andra elever på samma nivå
 •  Se statistik på ditt pluggande inför varje prov