Öka studiemotivationen

  • HEM
  • Öka studiemotivationen

Hur går det till?
StudyGuides motivation management system baseras på motivationsforskning och ämnar att tillhandahålla föräldrar med en rad olika verktyg. Verktygen adresserar både elevernas yttre- och inre motivation. Det är upp till varje förälder att välja de verktyg som passar eleven bäst.1 Yttre motivation


Föräldrar kan motivera eleven på ett snabbt och enkelt sätt. Föräldrar kan

  •  Gömma belöningar att låsa upp
  •  Ge positiv feedback
  •  Öka incitament för prestation


2 Inre motivation


Motivera eleven genom att öka den inre drivkraften. Eleven kan

  •  Tävla mot föräldern i quiz
  •  Se motivationsvideos
  •  Förtjäna utmärkelser