Ta fram en studieplan

  • HEM
  • Ta fram en studieplan

Hur går det till?
Utifrån input som eleven matar in en tid före ett prov genereras ett studieschema med fokus på fler och kortare studiepass snarare än färre och längre. Arbetsbördan sprids ut, eleverna blir mindre stressade och inlärningen optimeras.1 Eleven matar in kommande prov


Informationen som eleven matar in använder vi för att generera en individanpassad studieplan2 Studieplan genereras


Studieplanen som genereras har

  •  Optimerade studiessesionslängder och repetitionsintervaller.
  •  4 distinkta faser med enskilt definierade syften.
  •  Tagit hänsyn till övriga schemalagda fritidsintressen.


3 Studieplanen fylls med studieaktiviteter


Aktiviteterna är

  •  Designade för optimal inlärning.
  •  Fokuserade på de kunskapsområden eleven är osäker på.
  •  Roligare än att plugga med papper och penna.