Planeringshjälp

  • HEM
  • Planeringshjälp

Hur går det till?
Du matar in tid, ämne och hur omfattande ett kommande prov är. Utifrån det du matar in, så rekommenderar vi en studieplan för dig som har fokus på fler och kortare studiepass snarare än färre och längre. Arbetsbördan sprids ut, vilket gör att du blir mindre stressad och inlärningen optimeras.1 Eleven matar in kommande prov


Informationen som eleven matar in använder vi för att rekommendera en individanpassad studieplan2 Studieplan rekommenderas


Studieplanen som rekommenderas har

  •  Optimerad längd och repetitionsintervall på studiepassen.
  •  4 steg med tydliga inlärningssyften.
  •  Tagit hänsyn till övriga schemalagda fritidsintressen.


3 Studieaktiviteter skapas


Studieaktiviteter skapas och läggs in i studieplanen. Aktiviteterna är

  •  Designade för effektiv inlärning.
  •  Fokuserade på de kunskapsområden eleven är osäker på.
  •  Mycket roligare än att plugga med papper och penna.