Forskningsbaserad studieteknik

  • HEM
  • Forskningsbaserad studieteknik

Hur går det till?
Eleven genomför studiepass där fokus ligger på att förbereda sig inför provet så bra som möjligt. Eleverna får genom att studera med StudyGuide hjälp med att:1 Bryta ner innehållet i kursen


Eleven lär sig identifiera vad som är viktigt i läroböcker effektivt genom smarta lästekniker.2 Effektiva inlärningsstrategier


Eleven lär sig det identifierade materialet effektivt genom smarta inlärningstekniker.3 Se innehållskopplingar


Eleven lär sig identifiera hur de viktigaste delarna i läroboken hänger ihop och påverkar varandra.4 Öva på att skriva prov


Eleven lär sig att strategiskt formulera nyanserade argument med flera förklaringsfaktorer och hur dem hänger ihop.