Forskningsbaserad studieteknik

  • HEM
  • Forskningsbaserad studieteknik

Hur går det till?
Vi vägleder dig genom studiepass där fokus ligger på att förbereda dig inför provet så bra som möjligt. Genom att studera med StudyGuide får du hjälp med att:1 Bryta ner innehållet


Du får lära dig identifiera vad som är viktigt i läroböcker effektivt genom smarta lästekniker.2 Inlärningsstrategier


Du får lära dig det identifierade materialet effektivt genom smarta inlärningstekniker.3 Se innehållskopplingar


Du får lära dig identifiera hur de viktigaste delarna i läroboken hänger ihop och påverkar varandra.4 Öva på att skriva prov


Du får lära dig att strategiskt formulera nyanserade argument med flera förklaringsfaktorer och hur dem hänger ihop.