Sprints

Bättre målsättning tillsammans med regelbunden feedback kan leda till högre prestation.

Modern Language Journal

Hur går det till?
30 minuter intensivt och fokuserat plugg är bättre än 2 timmar ofokuserat plugg. Därför bryts plugget ner till små delmål som du är själv med och påverkar. Det innebär att du alltid strävar efter uppnåbara mål varje sprint, och känner större syfte.1 Plugga fokuserat under endast 30 minuter


  •  Ta bort alla störmoment
  •  Bli effektivare
  •  Få mer tid över till annat


2 Jobba mot delmål


  •  Träna på att jobba mot delmål
  •  Varje sprint får ett syfte
  •  Kom närmare slutmålet efter varje sprint


3 Incitament för att hålla momentum uppe


  •  Studiestreaks
  •  Belöning baserat på genomförande
  •  Belöning baserat på prestation