Tasks

Spaced learning förbättrar minne, problemlösning och överföring av lärdomar i nya sammanhang.

Behavioural & Brain Sciences

Hur går det till?
Beroende på var du befinner dig i din Gameplan, kommer du bli presenterad med olika tasks för dig att genomföra.1 Hands-on instruktioner


  •  Videos
  •  Förklaringar
  •  Exempel


2 Interaktiva aktiviteter


  •  Roliga
  •  Utmanande
  •  Reflekterande


3 Designade för effektiv inlärning


  •  Optimerad repetition
  •  Beskrivningar med egna ord
  •  Fokus på vad man inte lärt sig än